El cristianisme en la construcció d’Europa

Les conclusions del XVI Simposi de la Fundació Claret: «El cristianisme en la construcció d’Europa»

Algunes de les qüestions que es van plantejar durant el Simposi van ser:

- Per què els cristians hem d’estar interessats en la construcció d’Europa?

- Quins mitjans té el cristianisme avui en dia per col·laborar en la construcció d’Europa?

Alfons Calderon, treballa en l’àmbit de la gestió internacional. Col·labora també amb ESADE, on ha sigut professor de política internacional d’empresa. És membre de l’àrea social i del grup de professionals de Cristianisme i Justícia.

«L’Església ha tingut una influència molt notable en la construcció del cristianisme al llarg de la història, però també en la construcció de la Unió Europea».

«Al llarg de l’Edat Mitjana hi va haver molts sants eclesiàstics que ens donen un clar exemple del què hauria de ser fins i tot avui Europa: Benet de Núrsia, Catalina de Siena, Brígida de Suècia, Francesc d’Assís…».

Recuperem la seva intervenció:

Carles Boix, professor universitari de les ciències polítiques de la Universitat de Princeton, als Estats Units.

«És possible des del cristianisme defensar un principi de llibertat religiosa?. Segons Boix si, ja que el principi de tolerància és el nucli dur del cristianisme».

«Cada vegada les societats són més pluriculturals i plurireligioses. Fins a quin punt estem preparats i disposats a acceptar diferències culturals, familiars, afectives…?».

Recuperem la seva intervenció:

Comments are closed.

El nostre canal YouTube